Wie voert de Wkb-regie?

september 29, 2021
september 29, 2021 manager

Er is geen ontkennen aan: de Wkb levert extra werk op. Administratief, qua planning én op de bouwplaats. Hoe bewaar je het overzicht en vertaal je de wet naar de praktijk? Daar moeten meters voor gemaakt worden. Ieder bedrijf werkt anders en is anders georganiseerd. Wil je dat de Wkb een succes wordt én voorkomen dat je achter de feiten aanloopt? Doe dan ervaring op in proefprojecten!

De eerste proefprojecten laten zien dat de verleiding groot is om de verantwoordelijkheid voor de Wkb voor een groot deel neer te leggen bij de uitvoerder. Er zullen door de Wkb ook extra werkzaamheden op de uitvoerder afkomen, maar hou het reëel. Bij veel aannemers hebben uitvoerders meerdere projecten onder hun hoede en soms fungeren ze ook als meewerkend voorman. Is het dan realistisch om de uitvoerder van zo veel extra (toezichthoudend en administratief) werk te voorzien? Voor het toezicht op de bouwplaats, het aanleveren van fotomateriaal en zorgen dat checklisten ingevuld worden, lijkt de uitvoerder de aangewezen persoon. Maar.. daar moeten wel extra uren voor ingepland worden. Een uitvoerder kan namelijk niet op meerdere locaties tegelijk zijn om foto’s te maken én de kwaliteitsborger te ontvangen.

Regie bij grotere bedrijven

Meerdere grote aannemers hebben inmiddels een Wkb-coördinator. Deze bewaakt de planning, zorgt voor afstemming binnen de organisatie, heeft direct contact met de kwaliteitsborger en controleert of dossiers volledig zijn. Bij grotere organisaties is dit een fulltime functie die veel afstemming vereist.

Regie bij middelgrote bedrijven

Vooral voor middelgrote bedrijven is het van belang om proefprojecten te starten. Zo kan veel beter ingeschat worden welke werkzaamheden de Wkb vergt en wie de verantwoordelijkheid voor de regiefunctie op zich neemt. Dat kan de uitvoerder zijn, maar ook de werkvoorbereiding of een andere functie binnen het bedrijf. Een interne kwaliteits-controleur kan ook een goede optie zijn.

TIP Proces
Draai het proces een keer om! De Wkb-route te volgen van de bouwplaats naar kantoor zal leiden tot veel praktische inzichten.

Dossieropbouw bij eenmansbedrijven en ZZP’ers

Weinig eenmansbedrijven zitten te wachten op de administratieve lastenverzwaring die de Wkb met zich meebrengt. Het voordeel is dat deze eenpitters vaak zelf de werkzaamheden uitvoeren, daardoor kunnen zij ter plekke foto’s maken en de checklisten bijhouden. Voor deze kleinere bedrijven is het vooral van belang dat de administratie op orde blijft. Een idee kan zijn om een bouwkundig tekenbureau in te schakelen voor de verslaglegging. Zij kunnen bijvoorbeeld foto’s van de uitvoering koppelen aan de tekening, waarmee aantoonbaar is dat werkzaamheden volgens de Bbl zijn uitgevoerd.

Contractvorming

Over de wijze van contractvorming moet op directieniveau worden beslist. Door de Wkb moet in het contract tussen aannemer en onderaannemer bijvoorbeeld de nadruk worden gelegd op de kwaliteit die de onderaannemer levert en wie – de aannemer of de onderaannemer – welke verantwoordelijkheden heeft. Ook de manier van werken en verslaglegging én het verbeteren van fouten zijn aandachtspunten. Verder zal er in de calculatiefase rekening gehouden moeten worden met de extra kosten die de Wkb met zich meebrengt. Daarnaast zal de opdrachtgever begeleid moeten worden. De meeste opdrachtgevers zijn namelijk nog niet bekend met de Wkb. Belangrijke onderdelen voor de opdrachtgever zijn:

  • uitkiezen van een instrument/externe kwaliteitsborger (dit kan worden overgenomen door een aannemer)
  • aanvraag omgevingsplan activiteit (dit kan worden overgenomen door een aannemer)
  • melding borgingsplan
  • aanleveren dossier aan het bevoegd gezag

TIP Eigenbouw en casco
De kwaliteitsborger wordt – volgens de Wkb – door de opdrachtgever aangesteld. Bij eigenbouw en casco-afbouw is dat niet anders. De werkzaamheden die de aannemer of installateur uitvoert bij eigenbouw gebeuren in principe in onderaanneming. Dat betekent dat goed contractueel vastgelegd moet worden tot hoever jouw aansprakelijkheid en dossieropbouw reikt.

Lees ook: Veelgestelde vragen over de Wkb