januari 27, 2023 Wkb checklist

Wie is de aannemer?

Als we het in de bouw hebben over de aannemer, dan weet iedereen wie er bedoeld wordt: het bouwbedrijf. Maar wie is de aannemer als de Wkb van kracht wordt? In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt het woord ‘aannemer’ niet voor. De Wkb verwijst naar het Burgerlijk Wetboek waarin wordt gesproken over ‘aanneming van werk’. Daardoor kan een installateur de aannemer zijn en zelfs de leverancier. Hoe zit dat? En, waar ligt de scheidingslijn tussen aannemer en adviseur?

Om te begrijpen waar het onderscheid gemaakt wordt, is het van belang om het woord ‘werk’ nader uit te leggen. Juridisch is werk van stoffelijke aard. Als je werk uitvoert – deuren plaatst of het ventilatiesysteem installeert – dan verricht je werkzaamheden als aannemer. Dat betekent dus dat de installateur, dakdekker of bijvoorbeeld de stukadoor allen als aannemer beschouwd worden. Zelfs al worden deze werkzaamheden vaak gezien als onderaanneming. De wet maakt dat onderscheid namelijk niet! Een (onder)aannemer neemt een (deel)opdracht aan van de opdrachtgever, bijvoorbeeld het bouwbedrijf, en is daardoor straks ook gehouden aan de Wkb. Dat betekent dat de kwaliteit van het werk (in onderaanneming) geborgd moet worden. En er dus verantwoording afgelegd moet worden aan de opdrachtgever, in dit geval het bouwbedrijf.

Wie aannemer is wordt ingewikkelder als het gaat om adviseurs en leveranciers. Maakt een technisch bedrijf het bestek, de tekeningen en de berekeningen, dan worden die werkzaamheden niet beschouwd als ‘werk’. Dat de adviezen uitgeprint zijn, betekent namelijk niet dat deze van ‘stoffelijke’ waarde zijn voor het gebouw. De adviseur is dus geen aannemer. Tenzij … het technische bureau ook een deel van de uitvoering voor haar rekening neemt, dan is er wel sprake van aanneming van werk.

Met dit laatste aspect – aanneming van werk – krijgen ook steeds meer leveranciers te maken. In toenemende mate verzorgen leveranciers – bijvoorbeeld van maatwerkoplossingen – ook de installatie en montage. Zouden zij alleen advies en voorlichting geven en zorgen voor de leverantie op de bouwplaats, dan is er duidelijk sprake van een dienst (advisering) en koop (de leverantie). Wanneer leveranciers echter een stap verder gaan en ook de installatie van de gevel, verwarming of zonnepanelen verzorgen, dan verandert hun ‘titel’. Zij hebben dan namelijk werk aangenomen en de kwaliteit van hun werkzaamheden moet volgens de Wkb geborgd worden. In de contractvorming moet hier rekening mee gehouden worden, bijvoorbeeld door vast te leggen dat de partijen ervoor kiezen om dit bouwdeel als koop te beschouwen.

Nu wordt de soep meestal niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. De meeste A-leveranciers nemen hun verantwoordelijkheid. Zij verzorgen bijvoorbeeld trainingen voor personeel, waardoor kwaliteit verzekerd is; voorzien hun klanten van berekeningen, adviezen en garantiecertificaten die aan het Wkb-dossier toegevoegd kunnen worden. Als aannemer sta je er dus niet alleen voor. Hou er alleen rekening mee dat het begrip aannemer een brede definitie heeft en je goede afspraken maakt!

Wil je meer weten over de Wkb? Bekijk dan deze whitepapers www.ubbink.com/nl/kennisbank/downloads/whiteapapers/