januari 3, 2023 Wkb checklist

We zijn samen verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit

De wkb-checklist is genomineerd voor de BouwBeurs Awards 2023. De jury waardeerde dat ‘Ubbink met de wkb-checklist.nl het voortouw neemt, laat zien dat de Wkb eraan komt en zijn verantwoordelijkheid neemt’. Veel lof, die echter niet alleen Ubbink toekomt maar ook de producenten, softwareleveranciers en kwaliteitsborgers die samen optrokken in dit unieke project.

Met de wkb-checklist ondersteunen de samenwerkende partijen de vakmensen in de bouw. Zowel de mensen die het werk moeten uitvoeren, als de bouwadministratie. Want of je nu behoort tot de witte of blauwe boorden, met de Wkb krijgt iedereen in de bouwsector te maken. De mensen die op locaties het werk uitvoeren moeten aantoonbare kwaliteit leveren, maar het opbouwen van een Wkb-dossier vergt aandacht. Door het beschikbaar stellen van checklists kunnen vakmensen zelf de werkzaamheden controleren en – wanneer alle punten zijn afgevinkt – weet de dossierverantwoordelijke dat aan alle eisen is voldaan.

Gerechtvaardigd vertrouwen

De checklists voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit (straks: Bbl) stelt en kunnen toegevoegd worden aan het Wkb-dossier. Daarom is al in een vroegtijdig stadium overleg geweest met kwaliteitsborgers. Hoe kijken zij aan tegen dit initiatief? Het antwoord is positief. De kwaliteitsborgers geven aan dat deze werkwijze bij hen leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen.

Waarom wachten op de Wkb?

De checklist zijn al gratis beschikbaar, omdat kwaliteit leveren niet ineens start bij de invoering van een nieuwe wet. Ook de BENG stelt eisen en nieuwe bouwmethodes doen hun intrede. In die wereld – waarin aannemers en installateurs op veel borden moeten schaken – vragen details, verwerking en aansluitingen allemaal tegelijk om aandacht. De checklists bieden dan houvast. Aanleiding voor het ontwikkelen van de checklists was weliswaar de invoering van de Wkb, maar ook nu geeft die extra controle zekerheid. Door de werkzaamheden af te vinken, weet je als aannemer dat je niets over het hoofd hebt gezien en krijgt jouw klant de kwaliteit die hem/haar toekomt.

Gratis voor iedereen

Bewust is er door de leveranciers voor gekozen om de checklists gratis ter beschikking te stellen. Het is een service voor alle bouwondernemers die straks hun vakmanschap moeten aantonen. Maar ook leveranciers nodigen we uit om (gratis) deel te nemen, zodat we de database nog verder kunnen vullen.

Stem ook!

Ben je het eens met de jury, stem dan op wkbchecklist.nl. Dat kan via deze link: https://www.bouwbeurslive.nl/exposanten/bouwbeurs-awards-2023/