We maken de Wkb praktisch

mei 11, 2021 manager

De voorbereidingen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn in volle gang. Steeds meer aannemers en installateurs draaien proefprojecten. Maar zij merken ook dat de Wkb organisatorisch een flinke impact heeft. De planning moet afgestemd worden op controlemomenten, het dossier moet op orde zijn en de ‘binnenbocht nemen’ is er niet meer bij. Maar we gaan je helpen om de Wkb onder de knie te krijgen. Vanaf eind mei zijn er praktische checklisten beschikbaar op www.wkb-checklist.nl, waarmee je zelf controleert of jouw werkzaamheden voldoen aan alle eisen.

“Ondanks dat de Wkb geen nieuwe  technische eisen stelt aan bouwwerken, zal de praktijk veranderen”, zegt Peter Laros, algemeen directeur van Ubbink. “Bij eenvoudige bouwwerken controleert een onafhankelijke partij, de private kwaliteitsborger, of de plannen en uitvoering voldoen aan het Bouwbesluit 2012. En voor de oplevering controleert de kwaliteitsborger het functioneren van het gebouw en de systemen.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Laros wijst erop dat kwaliteitscontroles niet alleen het domein zijn van de kwaliteitsborger. “Het verbeteren van de bouwkwaliteit is een gezamenlijke opgave. Iedere aannemer en installateur gaat daaraan bijdragen. Enerzijds door werkzaamheden volgens plan uit te voeren, maar ook door de eigen werkzaamheden in kaart te brengen, te fotograferen en zo een dossier op te bouwen. Daar gaan Ubbink en andere fabrikanten je bij helpen. Vanaf eind mei stellen zij checklisten ter beschikking op www.wkb-checklist.nl.”

Checklisten bieden houvast

Voor on-the-job trainingen, Wkb-proef advies en uitgebreide documentatie kon je al bij Ubbink terecht. “Het beschikbaar stellen van checklisten is een logische uitbreiding van onze service”, aldus Laros. “Gedurende de proefprojecten merkten we dat we dat onze klanten behoefte hebben aan houvast. Belangrijke vragen die opkwamen zijn: waar let de kwaliteitsborger op? Welke documentatie moet aan een dossier worden toegevoegd? En: hoe toon ik aan dat de werkzaamheden aan alle eisen voldoen? Die vragen vormden voor ons de aanleiding om Wkb-proof checklisten te ontwikkelen. Deze zijn getoetst aan de bouwregelgeving en leiden vakmensen stap voor stap door het proces.”

Jij levert kwaliteit, wij geven extra garantie

Door werkzaamheden af te vinken en de checklist toe te voegen aan het Wkb-dossier vereenvoudigt de controle van de kwaliteitsborger. Laros: “Diverse kwaliteitsborgers en aannemers hebben al aangegeven dat deze manier van werken zorgt voor overzicht, dat het een waardevolle toevoeging is én dat het werken met checklisten ervoor zal zorgen dat er minder steekproeven nodig zijn. Ook wij zijn daarvan overtuigt. Bovendien komt het werken met checklisten de bouwkwaliteit ten goede. Daarom verlengen we voor aannemers en installateurs, die aantoonbaar goed werk leveren, de garantietermijn op onze producten en systemen.”

Lees ook: Aan de slag met de Wkb