Problemen met de Wkb? Niet met deze gratis checklisten!

februari 4, 2022 Wkb checklist

Ondanks dat de wet weer is uitgesteld, wordt het voor veel bedrijven en werknemers even schakelen. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft op bijna iedereen in de bouw impact. Niet alleen de werkzaamheden van de (bouwkundig) aannemer worden gecontroleerd, iedereen die werk ‘aanneemt’ waarvoor een vergunning nodig is, moet kunnen aantonen dat het is uitgevoerd volgens de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (kortweg het Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit 2012). In de praktijk houdt dat in dat je werkzaamheden moet gaan documenteren en foto’s moet toevoegen bij elk onderdeel.

De Wkb, die eind 2022 in werking treedt, ziet toe op de kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering én het functioneren van gebouwen. Een kwaliteitsborger controleert in iedere fase of aan de eisen van het Bbl is voldaan. Ook wordt bijvoorbeeld beoordeeld of de bouw- en installatietechniek goed op elkaar aansluiten.

Veel bedrijven zullen daardoor aanpassingen moeten doen in hun routines, maar met de juiste informatie en ondersteuning hoeft het helemaal geen problemen op te leveren.

Daarom zijn wij samen met een aantal partners voor deze grote verandering in de bouw de website www.wkb-checklist.nl gestart. Deze website biedt alle aannemers (iedereen die werk aanneemt dus en niet alleen de ‘klassieke’ aannemer) handvatten om de kwaliteit van hun werkzaamheden aan te tonen.

De voordelen van Wkb-checklist.nl

Vrij toegankelijk
Er komen meerdere Wkb-applicaties beschikbaar de komende tijd, maar geen daarvan is gratis toegankelijk. Wkb-checklist.nl is dat wel. Alle betrokken organisaties, die over de gehele breedte van de bouw- én installatiebranche actief zijn, voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit en verwerking. Daarom willen we zorgen dat iedereen in de sector met de Wkb uit de voeten kan, door onze tool vrij toegankelijk te maken.

Oplossingsgericht
Een gebrek aan kwaliteitsgarantie was het probleem. De Wkb stelt daar nieuwe eisen voor, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Wkb-checklist.nl helpt om te voldoen aan de Wkb-eisen en vormt daarmee wél de oplossing. En het werpt zijn vruchten af: meerdere kwaliteitsborgers hebben al aangegeven dat zij de checklists accepteren als ‘gerechtvaardigd’ kwaliteitsbewijs. En sommige producenten verlengen de garantietermijn op hun producten wanneer er met de checklists wordt gewerkt.

Praktisch
Alle checklists staan op één website. Dus je hoeft niet te zoeken naar verschillende formulieren, richtlijnen of creatieve oplossingen. Als installateur of bouwer kun je de benodigde checklist downloaden en deze puntsgewijs langslopen. De checklist is dus een handvat. Elk project is maatwerk en een checklist is een richtlijn waar je je aan vast kunt houden. Als alle onderdelen zijn afgevinkt, moet de kwaliteitsborger van het project het werk namelijk nog wel als voldoende beschouwen. De checklists van Wkb-checklist.nl zijn door PlanGarant en TÜV Nederland gecontroleerd en getoetst aan het Bbl. Het ziet er bovendien naar uit dat nog meer kwaliteitsborgers aansluiten als partner.

Sociale impact
Wkb-checklist.nl is ook een bijzonder initiatief vanwege de sociale impact. Alle deelnemende partijen geven aan: we willen samenwerken. Met elkaar en met onze klanten. Door de checklists laagdrempelig beschikbaar te stellen, bevorderen we de kwaliteit van de bouwpraktijk en verminderen we de administratieve druk. Daarmee levert Wkb-checklist.nl een belangrijke bijdrage aan de hele bouw- en installatiebranche, en dus ook aan de maatschappij.