Wie is de aannemer?

Als we het in de bouw hebben over de aannemer, dan weet iedereen wie er bedoeld wordt: het bouwbedrijf. Maar wie is de aannemer als de Wkb van kracht wordt? In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt het woord ‘aannemer’ niet voor. De Wkb verwijst naar het Burgerlijk Wetboek waarin wordt gesproken over ‘aanneming van werk’. Daardoor kan een installateur de aannemer zijn en zelfs de leverancier. Hoe zit dat? En, waar ligt de scheidingslijn tussen aannemer en adviseur?

Read more

Installateur, is jouw aannemer klaar voor de Wkb?

Ben jij installateur… en heb je het met de aannemers waar je voor werkt al over de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gehad? Wat heeft die aannemer straks van jou nodig in verband met de opbouw van het opleverdossier? Vraag er op tijd naar zodat je weet wat er van je verwacht wordt. En is de aannemer er nog niet mee bezig? Dan heeft hij wat uit te zoeken. Want in de voorbereiding op de Wkb gaat meer tijd zitten dan je denkt.

Read more

Waar je in de praktijk mee te maken krijgt, leggen we je in deze animatie uit.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt geen nieuwe technische eisen aan gebouwen, maar organisatorisch en qua aansprakelijkheid gaat er veel veranderen. Waar je in de praktijk mee te maken krijgt, leggen we je in deze animatie uit.

Read more

We zijn samen verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit

De wkb-checklist is genomineerd voor de BouwBeurs Awards 2023. De jury waardeerde dat ‘Ubbink met de wkb-checklist.nl het voortouw neemt, laat zien dat de Wkb eraan komt en zijn verantwoordelijkheid neemt’. Veel lof, die echter niet alleen Ubbink toekomt maar ook de producenten, softwareleveranciers en kwaliteitsborgers die samen optrokken in dit unieke project.

Read more

Wkb-checklist.nl genomineerd voor BouwBeurs Award 2023

Het platform Wkb-checklist.nl is in de categorie ‘Vakmensen zaken’ genomineerd voor de BouwBeurs Award 2023. Met Wkb-checklist.nl willen de deelnemers van het platform aannemers helpen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) onder de knie te krijgen. Via de website zijn praktische checklists beschikbaar waarmee aannemers zelf kunnen controleren of hun werkzaamheden aan alle eisen voldoen.

Read more

Problemen met de Wkb? Niet met deze gratis checklisten!

Ondanks dat de wet weer is uitgesteld, wordt het voor veel bedrijven en werknemers even schakelen. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft op bijna iedereen in de bouw impact. Niet alleen de werkzaamheden van de (bouwkundig) aannemer worden gecontroleerd, iedereen die werk ‘aanneemt’ waarvoor een vergunning nodig is, moet kunnen aantonen dat het is uitgevoerd volgens de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (kortweg het Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit 2012). In de praktijk houdt dat in dat je werkzaamheden moet gaan documenteren en foto’s moet toevoegen bij elk onderdeel.

Read more