januari 24, 2023 Wkb checklist

Installateur, is jouw aannemer klaar voor de Wkb?

Ben jij installateur… en heb je het met de aannemers waar je voor werkt al over de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gehad? Wat heeft die aannemer straks van jou nodig in verband met de opbouw van het opleverdossier? Vraag er op tijd naar zodat je weet wat er van je verwacht wordt. En is de aannemer er nog niet mee bezig? Dan heeft hij wat uit te zoeken. Want in de voorbereiding op de Wkb gaat meer tijd zitten dan je denkt.

Voorbereiding

Je hebt het vast gelezen. Veel bedrijven zijn op dit moment al volop bezig met allerlei proefprojecten. Als voorbereiding op de Wkb die per 1 januari 2024 van start gaat. Dan doen ze samen met installateurs en aannemers. En natuurlijk met de kwaliteitsborger. Wat opvalt is dat er in de voorbereidingsfase veel zaken op elkaar afgestemd moeten worden. Zo moet er een duidelijk plan van aanpak komen. Een soort van blauwdruk hoe de controles straks in de praktijk gaan verlopen. Ook moet er met de juiste checklists worden gewerkt. Zodat de interne kwaliteitscontroles van aannemer en installateur goed zijn afgestemd op die van de kwaliteitsborger. Om eerlijk te zijn gaat er in die voorbereiding meer werk zitten, dan wij van tevoren hadden gedacht. Onze tip: begin er dan ook op tijd mee. Want het is een hele ommezwaai. Bij de Wkb ligt de bewijslast bij problemen in de bouw niet langer bij de consument. Maar moet door de partijen in de bouw, waaronder de aannemer en installateur, via een opleverdossier worden aangetoond dat er volgens de wettelijke eisen is gewerkt.

Deeldossier

We horen nog regelmatig van installateurs dat ze nog helemaal niet zo bezig zijn met de Wkb. Ook omdat ze denken dat het allemaal wel wordt geregeld door de aannemer. Want die is toch hoofdelijk aansprakelijk?, zo wordt gedacht. Maar de aannemer gaat bij de installateur waarschijnlijk straks een deel opleverdossier opvragen van de installatiewerkzaamheden die hij heeft verricht. Je kunt er als installateur dus niet voor wegduiken. Verdiep je daarom op tijd in de Wkb. Bijvoorbeeld door samen met de aannemer proefprojecten te doen. En heb je daar hulp bij nodig, dan helpt Ubbink jou daar graag bij.

En ja, het kost allemaal tijd. Tijd die we ons zelf vaak niet gunnen. Maar wees eerlijk, heb je er straks wel de tijd voor? Het zijn toch voorbereidingen die gewoon moeten gebeuren. Wacht er dan ook niet te lang mee. Dat voorkomt straks een hoop onnodige stress. Natuurlijk, het duurt nog zeker een jaar voordat de Wkb wordt ingevoerd. Dat lijkt ver weg… Maar het gaat sneller dan je denkt. Je kunt er maar beter voor zorgen dat je er straks klaar voor bent!

Wil je meer weten over de Wkb? Bekijk dan deze whitepapers www.ubbink.com/nl/kennisbank/downloads/whiteapapers/