Toon aan dat je kwaliteit levert!

Vanaf 1 januari 2024 verandert de bouwpraktijk. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn: aannemers worden aansprakelijk voor hun werkzaamheden en de kwaliteitsborger houdt bij eenvoudige bouwwerken toezicht op het bouwproces.

De kwaliteitsborger kijkt gedurende de hele bouw mee, van het ontwerp tot de oplevering. Dat doet hij in het belang van de bouwconsument, maar ook in het belang van de aannemer. Door het ontwerp en de technische uitwerking, de uitvoering en het functioneren van het gebouw te controleren wordt aansprakelijkheidstelling voorkomen. Mits.. alles goed gedocumenteerd is. Maar daar helpen wij je bij!

Als kwaliteitsleverancier(s) bieden wij je een helpende hand in het samenstellen van je eigen interne Wkb-proof borgingslijsten zodat je zelf kunt aantonen dat je volgens de verwerkingsvoorschriften hebt gewerkt. Je eigen interne borgingslijsten kun je samenstellen doormiddel van de beschikbaar gestelde checklists. Natuurlijk dien je de door jouw samengestelde borgingslijst wel te controleren op projectniveau met de aangestelde kwaliteitsborger.

Vergunningsaanvraag

De kwaliteitsborger toetst het ontwerp aan de eisen in het Bbl. Daarna wordt de Omgevingsvergunning opgevraagd en het borgingsplan ingediend bij de gemeente.

Uitvoering

De aannemer documenteert de werkzaamheden. De kwaliteitsborger controleert of werkzaamheden uitgevoerd zijn volgens de geldende regels.

Oplevering

De kwaliteitsborger toetst het functioneren van het bouwwwerk. Als aan alle eisen is voldaan, overhandigt hij het opleverdossier aan de bouwconsument.

Ben jij Wkb-proof?

Voldoet jouw werk aan de eisen die gesteld worden? We helpen je met handige checklisten. Deze zijn gerubriceerd per bouwdeel.

Wil je checken of je bij de kozijnen overal over na hebt gedacht? Deze checklist vind je onder gevel. Wil je weten of de ventilatiekanalen zijn geïnstalleerd conform de Bbl? Deze checklist vind je onder het binnenklimaat. De bibliotheek wijst zichzelf en ook de checklisten zijn op de praktijk afgestemd.

Dak

Energie

Vloer

Binnenklimaat

Gevel

Constructie

Wie doen er mee?

Wil je ook meedoen? Neem contact met ons op!

Onze partners